fbpx

Sponsoring

 

SPONSORSHIP-ADVERTISING OFFER

We would like to make an offer for your company or product to become a sponsor of the Miss Poland UK & Ireland 2023 and Miss Polish Teen UK & Ireland 2023 contests, whose final gala will be held October 07, 2023 in London.

Miss Poland is an event organised annually in Poland for 30 years. The most beautiful Polish women take part in it, and this event attracts millions of observers, celebrities and is followed by the largest Polish media community.

This year, it is the 7th edition of the Miss Poland UK & Ireland competition, and the United Kingdom will be treated as the „17th district” on an equal footing with Polish districts (Miss Poland UK & Ireland is a licensed representative of Miss Poland in Great Britain and Ireland), and hence, the winner of the competition in the UK will automatically go to Polish finals and semi-finals, which is a huge distinction unprecedented so far in the history of this competition. The winner of Miss Poland UK & Ireland has a chance to represent Poland at the Miss Universe and Miss World competition.

As in previous years, the event will be followed by hundreds of thousands of our compatriots in Poland and Great Britain and is advertised by all the major Polish community media, broadcast live on the internet and shown in the form of reportage on Polish Television TVP Polonia or TVN.

This is sponsorship and prestigious advertising, which not everyone can boast of, and the potential amount spent for this purpose is fully tax-deductible.

Miss Poland UK & Ireland team are people with many years of experience in the Polish community media, journalists, specialists in advertising, sound, musicians, choreographers, dancers. There are also celebrities among us who know how to raise this event to a high rank.

The recruitment of candidates for the competition started on February 14 (will end in july), and after official promotional and media activities will start with the participation of the media, beautiful women and we hope Your Company. So … there is plenty of time to prepare promotional strategy.

We hope that our cooperation will bring satisfaction to both sides, and if you have any questions, we will be happy to meet you so that we can approximate our activities, offer and answer your questions.

Especially for your convenience, we have created several examples of sponsorship/advertising packages, but if you had your own ideas for them, please feel free to inform us about it. We invite you to familiarise yourself with our offer of sponsorship/advertising packages. We believe that the offers prepared by us meet the needs of most sponsors, but we are open to individual conversations regarding packages and their values.

Miss Poland UK & Ireland Team 2023

 

PLEASE CLINK IN THE PICTURE TO OPEN SPONSORSHIP PACKAGES

OFERTA SPONSORSKO-REKLAMOWA

Pragniemy złoż̇yć ofertę̨ wystą̨pienia Państwa firmy lub produktu w charakterze sponsora konkursu Miss Polski UK & Ireland 2023 oraz Miss Polski Nastolatek UK & Ireland 2023, którego gala finałowa odbędzie się 7 października 2023 roku w Londynie.

Miss Polski to wydarzenie organizowane w Polsce corocznie od 30 lat. Biorą w nim udział najpiękniejsze Polki, a wydarzenie to przyciąga miliony obserwatorów, celebrytów i jest śledzone przez najwieksze Polskie i Polonijne media.

W tym roku, to już 7-ma edycja konkursu Miss Polski UK & Ireland, a Wielka Brytania zostanie potraktowana jako „17-te województwo” na równi z Polskimi województwami (Miss Polski UK & Ireland jest licencjonowanym przedstawicielem Miss Polski na teren Wielkiej Brytanii i Irlandii), a co za tym idzie, zwyciężczynie konkursu w UK trafią automatycznie do Polskich finałów oraz półfinałów co jest ogromnym wyróżnieniem niespotykanym jak do tej pory w historii tego konkursu. Zwyciezczyni Miss Polski UK & Ireland ma więc szansę reprezentowania Polski na światowym konkursie Miss Universe oraz Miss World.

Wydarzenie podobnie jak w ubiegłych latach będzie śledzone przez setki tysięcy naszych rodaków w Polsce jak i w Wielkiej Brytanii i jest reklamowane przez wszystkie główne media polonijne , transmitowane na żywo w internecie oraz pokazywane w formie reportaży w Telewizji Polskiej TVP Polonia czy TVN.

Jest to sponsoring i reklama prestiżowa, którą nie każdy może się pochwalic, a potencjalna kwota wydana na ten cel jest w pełni odliczana od podatku.

Zespół Miss Polski UK & Ireland to ludzie z wieloletnim doświadczeniem w mediach Polonijnych, dziennikarze, specjaliści od reklamy, dźwięku, muzycy, horeografowie, tancerze. Nie brakuje także wśród nas celebytów, którzy wiedzą jak podnieść to wydarzenie do wysokiej rangi.

Nabór kandydatek do konkursu rozpoczał się 14 lutego (zakończy w lipcu) po czym rozpoczną się oficjalne działania promocyjno-medialne z udziałem mediów, pięknych kobiet i mamy nadzieję Panstwa firmy. Jest więc dużo czasu aby na spokojnie przygotowac strategie promocyjną.

Mamy nadzieję, że nasza współpraca przyniesie obu stronom satysfakcję, a w razie pytań z przyjemnosścią spotkamy się z Państwem, by móc przybliżyć naszą działalność, oferte, a także by odpowiedzieć na Państwa pytania.

Specjalnie dla Państwa wygody stworzyliśmy kilka przykładowych pakietów sponsorskich / reklamowych jednak gdyby Państwo mieli swoje własne na nie pomysły, prosimy nas o tym śmiało informować. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą pakietów sponsorskich / reklamowych. Wierzymy, iż przygotowane przez nas oferty zaspakajają potrzeby wiekszości sponsorów jednak jesteśmy otwarci na indywidualne rozmowy odnośnie pakietow i ich wartości.

Zespół Miss Polski UK & Ireland 2023

 

PROSZĘ KLINĄĆ W ZDJĘCIE ABY OTWOŻYĆ PAKIETY SPONSORSKIE